backgroundImage
výrobcovia
NEVIETE SI RADY?

   +420 774 900 409

   napište nám

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas Bc. Alexandře Pomazalové, se sídlem Drnovice 304, 67976 Drnovice, Česká republika, IČ: 66566151, ŽL vydán ŽR OŽÚ Boskovice (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

  • jméno a příjmení/název společnosti
  • e-mail 
  • telefonní číslo
  • sídlo společnosti/kontaktní adresa

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, sídlo společnosti/kontaktní adresa a e-mail je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem, poskytování přímého marketingu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. 

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
a.    Poskytovatel software, účetní, osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
b.    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.